Fortsatt uoversiktlig - 158 i karantene

Det er i dag meldt om ett smittetilfelle i en annen kommune som har innvirkning på smittesporingen i Rennebu, men ingen nye rennbygg har fått påvist koronasmitte i dag.

Ordførere i Rennebu, Ola Øie 

Nyheter

– Ingen nye smittetilfeller så langt i dag, men det kartlegges stadig nye nærkontakter og testingen pågår for fullt. Vi har fått svar på alle testene fra onsdag og vil motta nye testsvar utover kvelden og gjennom helga, skriver Rennebu kommune i en pressemelding fredag ettermiddag.

– Vi jobber mot tida og derfor prioriteres det nå ekstra ressurser til frakt av tester til analyse og vi omprioriterer flere ansatte inn i smittesporingsarbeidet. Gjennom tidlig kartlegging og testing av nærkontakter klarer vi å bremse spredningen, dette gjør vi best i et godt samspill med innbyggerne våre, heter det i pressemeldingen.

I følge kommunen tar smittesporingen tar mye tid og ressurser, og folk oppfordres til å bidra til å lette denne jobben om man noterer ned hvem man møter og hvor man er i dagene fremover.

– Det kan være vanskelig å huske på om du plutselig får en telefon fra smittesporerne.

Bes notere ned kontakter

Nå er tiden for å begrense antall nærkontakter til et minimum. Kriseledelsen oppfordrer sterkt til å begrense antall nærkontakter til 10 personer pr uke og maks 5 personer på besøk i eget hjem.

Eks:

  • Om du får besøk av én familie, der alle er fra samme husstand, kan du ha hele denne familien på besøk om disse er flere enn 5 personer.
  • Om to familier, fra ulike husstander, utgjør flere enn 5 personer kan du ikke ha besøk av begge familiene samtidig.

Kommunen har nå 158 personer i smittekarantene. 11 personer i isolasjon; 3 voksne, 2 unge voksne, 6 barn i skole- og barnehagealder.

– Antallet i ventekarantene endrer seg etter hvert som vi får tilbake testresultater, det er derfor krevende å informere om eksakte tall på dette.

Etter nye vurdering knyttet til smitteeksponeringen for Oppdal/Rennebu G16 er nå laget ute av sin karantene.

Lav terskel for testing

Kommunen oppdaterer listen med steder hvor smittede personer har oppholdt seg. Vær oppmerksom og ha lav terskel for testing om du har vært på følgende steder de siste dagene:

  • 6. juni, søndag: Berkåk veikro kl. 17.00 - 18.00
  • 7. juni, mandag: Rema 1000 Berkåk kl. 08.00
  • 8. juni, tirsdag: Berkåk Veikro kl. 08.00-08.30
  • 8. juni, tirsdag: ATB buss-rute 480 fra Berkåk til Trondheim med avreise 08.33
  • 8. juni, tirsdag: Rema 1000 Berkåk kl. 14.30 - 14.45

Koronatelefonen i Rennebu vil være åpen lørdag 12. juni og søndag 13. juni fra kl. 11.00 - 16.00.

Koronatelefonen: 482 76 400