Ingen utbedring av stikkrenner: - Retter seg når telen går

Vårens utfordringer med dype stikkrenner på nyasfalterte Nerskogveien er som ventet og retter seg trolig når telen slipper taket, mener fylkesrådmannen.

Nerskogveien er et godt eksempel på en strekning hvor det burde vært brukt mer penger og jeg synes fylkesrådmannen bekrefter dette i sitt svar, mener Henrik Kierulf  Foto: Privat

 – Når vi bruker mindre penger så får vi resultater deretter.

Henrik Kierulf (H)
Nyheter

Ni måneder etter at Nerskogveien ble utbedret er stikkrenner blitt lappet med ny asfalt i vårløsningen. Naboer og andre som bruker veien til daglig er skuffet over resultatet etter at fylkeskommune brukte 22 millioner kroner på å oppgradere en 11 km lang strekning fra høgste Skaret.