Politikerne får ikke røre overskudd på 12 millioner

Oppdal kommune fikk et pent overskudd i koronaåret, men politikerne får ikke boltre seg fritt med overskuddet.

Oppdal kommune tok på seg kostnaden på 4,8 millioner kroner for utbedringen av det nye krysset E6-Bjørkmosvingen for Biltema i fjor. Det viser det ureviderte 2020-regnskapet.  Foto: Morgan Frelsøy, arkiv

Nyheter

– Hovedårsaken er at enhetene har vært veldig lojale mot budsjettet. Det har gitt et mindreforbruk, eller overskudd på enhetsnivå, sa kommunedirektør Ole Bjørn Moen da det ureviderte årsregnskapet ble presentert for formannskapet i forrige uke.