Slik vil Røkke & co utvide hotellet for 100 mill.

Hotellinvestorene Kjell Inge Røkke, Arthur Buchardt og Bjørn Ove Ansnes setter spaden i jorda for utbygging av 27 leiligheter til 100 millioner kroner.

Slik vil det nye byggetrinnet se ut ved Quality Hotel Skifer når det står ferdig, etter planen til jul 2022.  Foto: Kristiansen & Bernhardt Arkitekter

Nyheter

Allerede da hotellet åpnet i 2010 hadde investorene klare planer om både byggetrinn to og tre. I 2017 lanserte hotelleierne Skifer Signatur, et tilbygg vinkelrett på dagens hotellfløy langs gamle E6 med 27 leiligheter for boligformål.