På glatta to dager i uka

Buvatnet isbane opplever voldsom interesse fra bilglade folk som vil teste sine ferdigheter på såpeglatt underlag.

Ute på Buvatnet går det unna, og på land står fartsglad ungdom og venter på å få slippe til. Bildet er fra vinteren for to år siden.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Isen ligger tjukk på Buvatnet, så tjukk at den tåler kjøretøy på 12 tonn. Minst, for dette er sjekket og dobbeltsjekket av lokale entusiaster i bilmiljøet i Rennebu.

Uansett greit å vite, for hver tirsdag og torsdag utover etterjulsvinteren er det stor aktivitet ute på det islagte vatnet, der det ligger kloss ved E6, like nord for Berkåk sentrum.

Strenge regler

Isbanekjøring er veldig populært, og et tilbud som etterspørres rundt omkring i flere kommuner. Reglene for slik aktivitet er imidlertid svært strenge, der både forskrift om motorferdsel i utmark, og forurensningsloven kommer inn i bildet.

Miljørådgiver Dag Petter Hollekim i Melhus kommune sier til Trønderbladet at de ikke vil ha biler som gir eksos, olje og støy på islagte innsjøer. Noe som får representanten for NMK Melhus til å reagere.

Les også:

Alt for strenge regler

I saken i Trønderbladet hevdes det også at det i fjor ikke ble gitt tillatelse til kjøring på Buvatnet. Dette er altså feil, da det ikke var godkjenning, men dårlige isforhold som gjorde dette umulig sist vinter.

På Buvatnet isbane kan du teste dine glattkjøringsferdigheter under trygge omgivelser.  Foto: Buvatnet isbane

I Rennebu har det vært lagt til rette for slik aktivitet i ti år, og kom i sin tid på plass, mye takket være engasjementet til den lokale politibetjenten Bjørn Trøite.


Kontrollert gapkjøring

Buvatnet på Berkåk er i vinter forvandlet fra badeidyll til bilbane.


Sikkerhet

Isbanekjøringen på Buvatnet er formelt godkjent av politi, fylkesmann og kommune, og tillatelse til denne aktiviteten gis for fire år av gangen. Aktiviteten har som sagt foregått på Buvatnet hver vinter siden 2010, med unntak av to år da det aldri ble tykk nok is til at det ble forsvarlig.

Sikkerhet er nemlig noe arrangøren tar på dypeste alvor, og Geir Aftret, som for øvrig brukte store deler av tirsdagen til å brøyte banen, forteller at det er helt nødvendig å holde dette under kontrollerte former, på alle mulige måter.

- Isen er omtrent en halvmeter tykk, så det er ikke noe problem. Så er vi flere som er med og organiserer kveldene, blant annet med å holde orden på køen. I kveld slipper vi fem biler utpå i gangen, og disse får kjøre fire runder, før neste kjøretøy slipper til, forteller han.

Skulle du havne i grøfta, som i dette tilfelle ikke er ei grøft, er hjelpen nære. Arrangøren har alltid kjøretøy tilgjengelig og er raskt på plass for trekke deg ut av snøhaugen.  Foto: Jan Inge Flå

Denne vinterens kjøring på isen ble testet første gang i forrige uke, før det nå på tirsdag var klart for første "offisielle" arrangement. 21 biler, i stor grad med ungdom bak rattet, boltret seg på den drøye to kilometer lange banen.

- I kveld er det kjørere fra Rennebu og Oppdal som er invitert. Det er så stor etterspørsel, at vi må begrense antallet, slik at de som er her får kjøre mest mulig, sier Aftret.

Dugnad

Det er NMK Rennebu som formelt står som søker og arrangerer isbanekjøringen. Aftret forteller at Knut Erik Halgunset er primus motor, og den som styrer mye av organiseringen rundt tiltaket.

- Og så er Erik Olav Skamfer og Daniel Gotheim blant de som er med og brøyter, men det er også andre som hjelper til. Vi vil spesielt fremheve Polaris Nordmøre som bidrar med utstyr til brøyting. Alt blir gjort på dugnad, sier han.

Dugnadsgjengen sørger for at sikkerheten alltid står i høysetet når de inviterer fartsglade bilførere ut på glatta.  Foto: Buvatnet isbane

I tillegg til to ukedager, vil det bli kjøring fire lørdager i vinter. Førstkommende lørdag for eksempel, arrangeres det isbanekjøring med påmelding. Minuset er at om du ikke allerede har gjort det, er det for sent.

- Det var plass til tretti biler, og disse ble revet bort på under to timer, forteller Aftret, noe som illustrerer hvor populær denne aktiviteten faktisk er.

Alle kan benytte seg av tilbudet

Arrangørene ber om at regler i forhold til Covid-19 blir overholdt i form av avstand og nærkontakt.

- Alle som kommer må signere seg inn med navn og telefonnummer. Det vil være en mann med gulvet som tar seg av dette, opplyses det på Buvatnet isbane sin hjemmeside på Facebook.

Isbanen på Buvatnet er drøye to kilometer lang, og her kan folk i (nesten) alle aldre vise om de håndterer glatt føre under trygge omgivelser.  Foto: Jan Inge Flå

Det er som sagt bilglad ungdom som er i klart flertalll, der de suser rundt på glatta ute på Buvatnet. Aftret har derfor lyst til å understreke at tilbudet er for alle.

- Ikke minst kan dette være nyttig for de som driver øvelseskjøring. Og til dere som er eldre, ta dere en tur. Her får dere øvd på å håndtere glatt føre under trygge omgivelser, sier han.

Kommunen: - Kjempetilbud

Det bør også nevnes at entusiastene bak isbanen, også tenker på de som heller vil leke på isen uten bruk av motor og piggdekk. De har derfor brøytet både en rundbane for lengdeløpsskøyter og en liten hockeybane på Buvatnet. Når de først var i gang, liksom.

Kommunalsjef Samfunnsutvikling og drift i Rennebu kommune, Lill Hemmingsen Bøe, priser tiltaket den motorinteresserte gjengen har fått i stand.

- Rennebu kommune ønsker å prioritere de ressursene vi har. I trafikksikkerhetsplanen tar vi faktisk inn at vi oppfordrer pensjonistene til å benytte seg av denne muligheten. Dette er et kjempetilbud, og så er det også fint at folk fra andre kommuner kommer hit og deltar på aktiviteter, sier hun.

Kommunalsjef Samfunnsutvikling og drift i Rennebu kommune, Lill Hemmingsen Bøe, synes det er flott at folk fra andre kommuner kommer til Rennebu og deltar på tilrettelagte aktiviteter.  Foto: Jan Inge Flå