Får 157.000 kr til digitalt løft

Rennebu barne og ungdomsskole får statlige midler til innkjøp av mobilt bredbånd, ipader og pcer.

Alle bilder fra 20.september 2018  Foto: Randi Grete Kalseth-Iversen

Nyheter

Da koronaen brøt ut og digital undervisning ble hverdagen for mange, ble de store forskjellene innen utstyr, infrastruktur og kompetanse mye mer tydelige.