Hytteeiere starter pressgruppe

Ny hytteforening har hanket inn 55.000 kroner på ei uke – målet er å få veiløypa tilbake i Gjevilvassdalen.

En ny pressgruppe er i startgropa som skal jobbe for å få skiløypa tilbake på Gjevilvassveien. 

Nyheter

- Tilbakemeldingene har vært positive, sier initiativtakeren til etableringen av Oppdal hytteeierforening, Eivind Alstad, til Radio E6.

1. januar lanserte han ideen om den nye hytteforeningen i et innlegg på facebooksiden «Vi som elsker skiløypa på Gjevilvassvegen!». Der går det frem at hovedsaken for den nye organisasjonen skal være å arbeide for skiløype i Gjevilvassdalen, og Alstad presiserer at det handler om å få veiløypa tilbake.

Alstad skriver blant annet at et «stort engasjement kombinert med en til dels inkompetent politisk ledelse» kan «gi en unik mulighet til å skape en sterkt organisasjon. Organisasjonen kan hjelpe oss, ikke bare i denne saken, men også i andre for oss hytteeiere viktige saker».

– Jeg har fulgt med på det enorme engasjementet i saken en god stund, men utfordringen er at de gode argumentene forblir på facebooksiden. Jeg ønsker en mer formell pressgruppe som jobber med saken, og som har økonomi i bunnen til å engasjere jurister og ressurspersoner.

–Vi kjemper mot interesser der det mye penger, og vi må være i samme divisjon, sier Alstad.

Ber om penger

Han oppfordret folk til å bidra med en kontigent på 500-1000 kroner slik at det kunne etableres et styre med en startkapital på rundt 250 000 kroner.. Responsen lot ikke vente på seg.

– Det tar litt tid før dette sprer seg til alle, men vi har passert 55 000 kroner på et par dager, så det går rette veien.

19. november i fjor satte kommunestyret en stopper for den populære veiløypa da det ble vedtatt å ikke anke kjennelsen fra Frostating lagmannsrett videre til Høyesterett. Kjennelsen underkjente den vedtatte reguleringsplanen for veiløypene i Gjevilvassdalen.

På spørsmål om det ikke er sent å komme med et initiativ for å få veiløypa tilbake slik status for saken er nå, svarer Alstad:

– Initiativet skulle gjerne ha kommet før, men man kan ikke gi opp før man har prøvd alt. Ved å starte en sterk organisasjon har man mulighet til å koordinere tiltak overfor både politikere og grunneiere, noe som burde vært gjort for lenge siden.

Grunneierne som har fått gjennomslag for å brøyte veien har vist at de ikke er villige til å gi slipp på denne rettigheten, men jobber samtidig sammen med flere andre for å få etablert en alternativ trasé på nedsiden av veien. Deler av denne løypa ble som kjent preppet i fjor vinter, men her er det andre grunneiere som nekter å la preppemaskina kjøre over sin grunn, og dermed er det ikke mulig å få til et sammenhengende skispor ut til Gjevilvasshytta.

Saken fortsetter under bildet


Eivind Alstad

Alternative løyper

–Er ikke hovedpoenget nå å forsøke å finne en løsning utenfor veien siden den skal brøytes?

– Det er mange utfordringer med å få til nedre trasé, noe som er godt belyst, og det lille vi har av skiløyper i vinter går utelukkende på sommer-vei. Med løyper kun i terrenget forkortes sesongen i begge ender. Det er ingen god løsning, og er et langt dårligere alternativ.

Det er allerede flere hytteforeninger i Oppdal som er knyttet til ulike hyttegrendene. I tillegg er Oppdal hytteforum etablert som en paraplyorganisasjon for de ulike foreningene. Hytteforumet har hatt flere møter med kommuneledelelsen allerede, og har særlig vært opptatt av eiendomsskattespørsmålet. Fredag skal de sammen med Gjevilvassdalen hytteeierforening møte ordfører Geir Arild Espnes for å drøfte løypesaken.

-Er ikke løypesaken en sak som hører hjemme i hytteforumet?

- Jeg må innrømme at jeg ikke visste om dem før initiativet ble tatt. Oppdal hytteforum har ikke vært så synlige, men jeg vil ta vare på vårt engasjement og se om det er mulig få det over til dem. Deler de det vi står for er det ingen grunn til at de ikke kan ta det.

Eivind Alstad har selv hytte ved Skarvatnet og begrunner engasjementet sitt med at Gjevilvassdalen og ikke minst Gjevilvasshytta har vært et drømme-turmål for familien.

-Det er halve grunnen til å dra på hytta vinterstid. Det er ikke uten grunn at løypa har blitt så populær, det er få steder man finner en løype som passer for alle, der man har ei hytte med et så flott vertskap.

Møter ordføreren

Leder i Oppdal hytteforum, Lars Sevaldsen, sier til OPP at han mener det primære må være å få skiløypa tilbake på veien.

– Vi i hytteforumet ønsker også å få skiløype tilbake på veien, men om det er realiserbart er det store spørsmålet, sier Sevaldsen. Han er usikker på om det er behov for nok en forening som skal jobbe med løypesaken.

– Skiløyper i Gjevilvassdalen har vært viktig for oss, og det kan være unødvendig med to foreninger som jobber med det samme. Det er nok at grunneierne og kommunen er uenige om ikke hyttefolket også skal være det, sier Sevaldsen, som bekrefter at han har hatt dialog med Eivind Alstad, og utelukker ikke et samarbeid.

Fredag møtte Sevaldsen, kasserer Roald Nilsen og leder for Gjevilvassdalen hytteeierforening Helge Stabursvik ordføreren for å drøfte løypesaken.

– Jeg ringte ordføreren og ba om et møte om saken, sier Sevaldsen, som bekrefter at det kun er hytteforeningene som skal delta i samtalene.