Rennebu blant de beste i fylket i kommunetesten

Nyheter

Forbrukerrådet har testet hvor gode kommunene er til å hjelpe folk som har spørsmål om ulike kommunale tjenester. Alle kommunene i Norge er testet, på til sammen nesten 30 000 opplysninger via telefon, e-post og nettsider.

Rennebu gjør det svært godt i testen, og kommer på en 9. plass av 48 kommuner i Trøndelag. Det holder til 69. plass av 422 norske kommuner.

Det er spesielt på tekniske tjenester og på helse at kommunen scorer godt, og får en totalscore i testen på 61.

Oppdal havner et godt stykke bak naboen i nord, og ender på 16. plass i fylket, og 129. plass i landet, med sine 57 poeng. Oppdal scorer spesielt dårlig på informasjonstjenester, der faktaopplysninger er en underkategori. Det er også langt under snittet på SFO og barnehage

Gjennomsnittet i testen er 52,9 på fylket og 51,0 på landsbasis.