I kommunestyremøtet i Oppdal denne uken gikk rådmannen inn for at en eventuell realisering av ny idrettshall tas opp til ny vurdering ved revidering av kommunens handlingsplan 2018 – 21.

Rådmannen mener at kommunen ikke har råd til å bygge en idrettshall eller flerbrukshall i inneværende periode med de økonomiske rammer som er aktuelle, spesielt dersom ikke fylkeskommunen er med å bidrar på investeringssiden.

Det har vært dialog mellom Oppdal kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, men dette har kun skjedd på administrativt nivå. Her har fylket sagt man ikke vil være å investere, men gjerne leier tid i en eventuell ny hall.

Tidligere i uka signaliserte fylkesvaraordfører Gunn Iversen Stokke (Sp) at saken ikke var diskutert på politisk nivå, og at hun aktet å ta opp saken med Arbeiderpartiet. På fylkestinget samarbeider Ap og Sp, og partiene har flertall. I tillegg har fylkestingrepresentant Ingvill Dalseg (H) fra Oppdal flagget at også Høyre jobber med en snarlig løsning for en hall i Oppdal.

Kommunestyrerepresentantene er enige om at man ønsker en idretthall og at man ønsker en rask realisering, men de er uenige om hvor tøft man bør og kan gå ut ovenfor fylkeskommunen for at man der skal si seg villig til å være med å investere i idrettsanlegget.

De folkevalgte ville derfor ikke gå med på rådmannens forslag og Ap, Sp og H la derfor fram følgende forslag i kommunestyret:

Oppdal kommune, ved rådmann og ordfører går i dialog med fylkeskommunen for avklare behovet for idrettshall/flerbrukshall ved Oppdal videregående skole.

Hallen må tilfredsstille fylkeskommunens, kommunens og idrettens behov. Det er en klar forutsetning for Oppdal kommunes videre arbeid med et forprosjekt for ny idrettshall/flerbrukshall at eierforhold og samarbeid mellom STFK og kommunen er politisk avklart i fylkestinget.

Forslaget ble enstemmig vedtatt, og det er nå opp til ordfører og rådmann å ta saken videre.