Bakgrunnen for planarbeidet har vært å legge til rette for ny idrettshall i Oppdal sentrum.

En idrettshall som skal brukes til kroppsøving for elever ved Oppdal videregående skole og grunnskolen i Oppdal, samt at den vil bli brukt idrettsformål utenom skoletiden.

Det skisserte planområdet ligger i sentrum mellom Oppdal videregående skole, eksisterende idrettshall og Aune barneskole.

I planen er det innarbeidet en parkeringsplass med adkomst fra den kommunele veien Skulsvingen.

Den nye idrettshallen er planlagt plassert der det i dag går en skiløype og tursti, og det er derfor lagt inn en ny trasé for skiløypa og turstien.

I forkant av reguleringsarbeidet har det vært utarbeidet et skisseprosjekt som har kommet frem til den beste plasseringen av idrettshallen med tilhørende uteområder.