Stor satsing på breddefotballen - Opdalingen med i eksklusiv avtale