- Vi har ikke avlyst, men har heller ikke tenkt å arrangere

foto