Mattilsynet vil stoppe anlegg til 600 mill. Oppdrettsgründere er rystet.