Problemer med å samordne treningene er en av grunnene til at man så seg nødt til å trekke samarbeidslaget Rennebu-Oppdal damer i håndball. Men trener Olaug Knutsen i håndballgruppa i Rennebu idrettslag vil ikke kalle dette for en konflikt mellom klubbene.

–Lang ifra. Det er ikke samarbeidsklimaet, men mer praktiske grunner som ligger til grunn for beslutningen om å trekke damelaget fra årets sesong. Flere av spillerne sa i forkant ifra om at de ikke fikk til å bli med, mens andre sa de var usikre.

Vi valgte likevel å melde på lag, men med bare fem spillere på treningene, ble det for krevende. I tillegg mistet vi keeperne, og da blir det vanskelig. Synd, men slik ble det, sier Knutsen.

Naturlige årsaker

Etter det Opdalingen erfarer, har det vært krevende å få Oppdal sine spillere til å komme på treningene i Rennebu, og Rennebu sine spillere til å møte opp i Oppdal. Det tror Knutsen har sine naturlige årsaker, og ikke et prinsipp om ikke å møte opp i den andre kommunen.

–Det krever litt mer for voksne damer, mange med små barn, og dra på trening utenfor bygda si. Vi er vel alle slik at det er best å trene der vi bor, sier hun diplomatisk.

Synd for rekrutteringen

Leder i håndballgruppa i Oppdal Idrettslag, Anita Bjørgen, synes også det er synd at damelaget måtte trekke seg fra seriespillet. men hun forstår at det fort blir mer krevende å få til et slikt samarbeid når det er snakk om damer med familie og små barn.

–Det hadde vært positivt, ikke minst med tanke på rekrutteringen, at vi hadde hatt et damelag. Vi i styret har ikke så mye med dette å gjøre. Det er voksne damer som selv må styre dette, men jeg synes det er kjempesynd at det ble slik, sier hun.

Bjørgen trekker frem samarbeidslaget Oppdal-Rennebu J16 som et stjerneeksempel på hva man kan få til med et felles lag fra to klubber.

–Med ei trening i Oppdal og ei trening i Rennebu, og med en trener fra hver klubb, fungerer dette helt supert. På denne måten får vi forhåpentligvis et damelag snart også, kanskje allerede til neste sesong, sier hun.