Kapret milliardkontrakten: Gamle kjente skal bygge ny E6 i Rennebu