Oppdalinger sørger for generasjonsskifte i curling

foto