Utbygger kapper én etasje og kjører på: Det med byggekostnader er litt opphauset.

foto