Rennebu sikret seg kretsens pokal etter høydramatisk kamp

foto