Det er Drivdalen idrettslag etablereri samarbeid med Drivdalen skole og Drivdalen yngre helselag (someier Drivdalen barnehage) en flerbruksbane med kunstgrasdekke vedDrivdalen skole.

I helga startet arbeidet med å legge kunstgressdekket. Jenny Kristin Heggvold forteller til Opdalingen at de tenker å bli ferdig med å legge gresset i dag. På søndag skal de legge sand på, slik at det holder graset på plass.

Banen blir anlagt på eksisterende grusbane sør forskolen. Banen skal være 20 x 40 meter, og være tilrettelagt forulike typer ballspill, som basketball, volleyball, fotball og håndball.

Flerbruksbanen ligger sentralt plassert ved Drivdalen skole ogbarnehage, og med det kommunale boligfeltet som nærmeste nabo. Anlegget skal være et nærmiljøanlegg som er frittallment tilgjengelig, og beregnet for egenorganisert fysiskaktivitet.

I tillegg vil skole, barnehage og SFO bruke anlegget, ogidrettslaget ønsker å bruke anlegget til idrettskole og andreballaktiviteter.

- Kunstgrasbanen er kostnadsberegnet til cirka 700.000.Av dette har vi søkt fått spillemidler på kr 300.000. I tillegg erOppdalsbanken, Drivdalsfondet og Driva helselag sponsorer, forteller Heggvold.

- Vi trorat en flerbruksbane med kunstgradekke vil bidra til å i enda størregrad gjøre skoleplassen til et møtested for barn og unge, og bidratil bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet og trivsel, sier hun og tror kunstgressbanen kommer til å bli et positivt innslag i kretsen.