Kunne sikre OL-billetten, men bommet på siste stein