Bråstopp i byggebransjen, Røkke-koordinator permitterer