Planlegger biovarme-anlegg – og har sett seg ut tomt