Avlyser Sykkelenern på grunn av få deltakere

foto