Målsniken fra Oppdal fortsetter å bøtte inn mål for Rennebu

foto