- I utgangspunktet et gunstig oppsett for oss

foto