Stiller seg til disposisjon for de som deltar på «mila»

foto