- Folk skal vite at Oppdal er curlingens mekka

foto