Bare få dager før rådmannen skal legge fram handlingsplanen for 2019 – 2022, gikk rådmann og ordføreren i møte med Norges Håndballforbund, region nord, for å diskutere kommunens utleiepraksis til kommunens barn og unge. Håndballforbundet hadde tatt initiativet til møte, og agendaen var klar: Gratis halleie til barn og unge som spiller håndball i regionen.

Det har lenge vært kjent at de forskjellige idrettsgruppene har vært misfornøyd med den høye utleieprisen i idrettshallen. Misnøyen skal ha vært stor, men i møtet mellom forbundet, kommunen og den lokale klubben kunne det virke som om det var en del informasjon som ikke var oppfattet eller hadde vært konkret nok.

Handlingsplanen legger føringer for kommunens økonomi, hvilke utfordringer man står ovenfor og hva man kan ta seg råd til og hvor man må spare. Agendaen til håndballforbundet har den senere tid vært å få så billig som mulig og helst gratis treningstid for barn og unge under 19 år.

Med et lokalvalg like rundt hjørnet er forbundet nå ute etter å få lokalpolitikerne og valgløftene på sin side, men når det begynner å bli lite frie og ikke lovbestemte midler i spill, kan det kanskje vanke fagre løfter, men vanskeligere å få ut penger av kommunekassa.

Fra Norges Håndballforbund møtte daglig leder Svein Olav Øie og informasjonsmedarbeider Tore Sæther. Med i møtet var også representanter for den lokale håndballklubben; Ailen Nygård og Mariann Flatmo, samt Christin Gjønnes, leder i idrettsrådet.

- Oppdal dyrest på utleie

Håndballforbundet menn kom godt forberedt og la fram tall og prognoser som viste Oppdal kommune på en lite flatterende topplassering over hvilke kommuner som tar mest i halleie, for at barn og unge skal få trene håndball.

Mens det i "gamle" Sør-Trøndelag fortsatt er åtte kommuner som tar halleie av sine idrettsungdommer, så er det tolv kommuner, deriblant Rennebu, som ikke tar betalt for bruk av idrettshallen i kommunen.

Av de kommunene som tar betalt troner Oppdal øverst på håndballforbundets liste, her må idrettslaget betale 330 kroner i timen for vanlig treningstid i løpet av uka, og 570 kroner timen for kamper som avvikles i helga. Billigst er det i Orkdal der prisen er 169 kroner per time i ukedagene.

Tall som Oppdal håndballklubb la fram viser at klubben betalte 104.630 kroner i året i halleie til Oppdal kommune, men man fikk også 15500 kroner i såkalt aktivitetsstøtte fra kommunen.

Det var tydelig at opplysningene som ble lagt fram overrasket både rådmann og ordfører. Rådmannen mente å kunne legge fram helt andre tall. Han mente at halleien totalt for 2017 var på 61.953 kroner og at håndballklubben hadde mottatt 26.450 kroner i aktivitetsstøtte.

Brutto og netto

Skjølsvold kritiserte håndballforbundet for å legge fram bruttotall når det gjaldt halleie.

- Det står ingenting i oversikten over hvorvidt de kommunene som er billigere enn Oppdal for eksempel betaler ut aktivitetsstøtte, uttalte Skjølsvold tydelig irritert.

Øie svarte at tallene i presentasjonen var reelle nok, og at det faktisk er et faktum at Oppdal både tar inn halleie og krever 330 og 570 kroner per time henholdsvis på vanlige ukedag og helg.

- Vi jukser ikke med tallene og våre argumenter er basert på både idrettspolitisk dokument fra idrettstinget og vedtak på Stortinget, meldte Øie tilbake.

Ailen Nygård fra Oppdal håndballklubb gjorde et poeng av at man betaler én sats for treningsøktene mandag til fredag, mens man må ut med en forhøyet sats for å spille kamper i helgene.

- Vi vil heller bruke pengene på lagene og spillerne, kanskje dekke deler av utgiftene til cup-deltakelse, i stedet for å betale alt vi tjener inn på billettinntekter og dugnad i husleie til kommunen.

Opdalingen har gått tallene nærmere etter i sømmene, og dersom man ser på treningstimene separat, fratrukket aktivitetsstøtten fra kommunen kommer man ned på en timepris på rundt 180 kroner. Dette er det samme som forbundet regner som dagens snittpris for halleie.

I Oppdal må man likevel betale 570 kroner i timen for å bruke hallen til kamper i helgene. Dette er kamper som klubben er nødt til å arrangere så lenge man har med lag i serien. Oppdal stiller for tiden fem aldersbestemte lag i håndballserien.

Ønsker gratis halleie

Ordfører Kirsti Welander informerte om at hun ikke var klar over at Oppdal var dyrest i fylket, men at hun visste om at lagene måtte betale halleie og at en del av halleien ble dekket inn av en aktivitetsstøtte per spiller.

- Jeg tror nok ingen er uenig at man ønsker å få til et så godt tilbud som overhodet mulig for kommunens innbyggere, og jeg skulle selvsagt ønske at i alle fall de som er barn og unge kunne få bruke hallen gratis, sa Welander.

Nå møtte nok verken ordfører eller rådmann særlig godt forberedt til et møte der man til å diskutere detaljer.

Leder for idrettsrådet Christin Gjønnes innrømmet også på forespørsel fra Opdalingen at man kanskje ikke hadde vært konkret nok i sine bekymringsmeldinger til kommunen om nivået på halleien.

Ordføreren oppfordret den lokale håndballklubben og idrettsrådet om å ta opp situasjonen med de forskjellige partiene i kommunestyret, eventuelt oppsøke partiene når de hadde sine gruppemøter.

- Til syvende og sist er det hva politikerne velger å prioritere som gjelder, sa ordføreren, og understreket at det er mange som ønsker støtte og bidrag fra kommunen.

Svein Olav Øie fra forbundet påpekte viktigheten av å gi barn og unge et godt fritidstilbud, og nevnte en rekke fordeler ved å kunne tilby kommunens yngste et lavterskeltilbud, spesielt med tanke på god fysisk og mental helse, trivsel og samhørighet.

- Jobber uten betaling

Han oppfordret også idrettslaget selv til å bidra til lavere priser, for eksempel ved å ta på seg hallvakter, tilsynsvakter og så videre.

- Dette er jo arbeidsoppgaver som vi allerede gjennomfører, repliserte håndballklubben, uten at vi får fratrekk i leien, men vi er med på alt som kan gjøre husleie billigere, understreket de.

Ordfører Welander, som for øvrig har en fortid som kretsmester på Pike 12, beklaget at hun ikke var bedre kjent med de utfordringene som idrettslaget øyensynlig har, men hun ba også om forståelse for at man har behov for å gå nærmere inn på tallene, se hvilke ordninger som gjelder, og hun understreket at dette var viktige tema som kunne tas opp i neste samarbeidsmøte med idrettsrådet.

- Verken jeg eller rådmannen kan love endringer her og nå, men dette er noe vi kan se nærmere på, uttalte ordføreren.

Hun informerte samtidig at hun selv hadde begynt å se på hvilke ordninger for halleie som aktuelle i forbindelse med det faktum at Oppdal snart får en ny idrettshall som man reiser i samarbeid med fylkeskommunen og at hun ønsket å se på en samordning for utleie av de to hallene.