Flytter pinnekjøttproduksjon til Oppdal for å spare strøm