Tredje størst i hytte-Norge i fjor. I år faller byggeaktiviteten kraftig

foto