Inntektene til Bedrock AS bare vokser, viser regnskapet