Eiendomsskattelistene ligger nå ute til offentlig ettersyn i servicetorget i Oppdal kommune og på www.oppdal.kommune.no.

Her vises alle skattlagte eiendommers takst, skattegrunnlag, skatt og eventuelle fritak. Eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §7 er i tillegg ført i egen liste, skriver Oppdal kommune på sin hjemmeside.

Samtidig får alle eiere tilsendt en eiendomsskatteseddel digitalt.

Der står det hvor mye eiendommen din er taksert til og hvilket skattegrunnlag som er benyttet for å beregne skatten – samt beløpet du skal betale. Eiendomsskatteseddelen sendes ut hvert år selv om det ikke har skjedd endringer.

Slik beregnes skatten

  • Taksten skal etter eiendomsskatteloven gjenspeile markedsverdien i det frie markedet.

  • Skattegrunnlaget skal for boliger og fritidsboliger være 30 prosent lavere enn den vedtatte taksten.

  • For de resterende 70 prosentene beregnes skatten til 3,65 promille for bolig- og fritidseiendommer og 7 promille for næringseiendommer.

Teknisk feil

Leverandøren kommunen benytter til utsending av digital post hadde noen tekniske problemer som gjorde at enkelte ikke fikk åpnet eiendomsskatteseddelen som ble sendt ut onsdag 21.februar. Nå skal dette være i orden, skriver Oppdal kommune på sin hjemmeside.

Du må logge inn med ID for å få åpnet dokumentet.

Fakturaen på eiendomsskatten sendes sammen med kommunale gebyr som vann/avløp og feiing til eier av eiendommen. Betalingsfrist for første termin er 20. mars.

Dette kan du klage på

Du må klage innen 12. april 2024, dersom du mener at den er feil.

– Vår erfaring er at det er lettere å få gjennomslag for en klage i begynnelsen av en takstperiode. Det er også kun mulig å klage en gang på samme forhold innenfor en takseringsperiode, så her er det lurt å gå grundig til verks, sier Hanne Fritzsønn i BDO Advokater.

Det er ulike ting du kan hekte en klage på dersom du mener eiendomsskattetaksten er høyere enn markedsverdien på hytta:

  1. Sjekk at fakta rundt for eksempel kvadratmeter, boligtype og byggeår stemmer.

  2. Beliggenhet. Sjekk at opplysninger om for eksempel utsikt eller nærhet til alpinbakke stemmer.

  3. Om innvendig standard avviker veldig fra utvendig, kan det være noe å hente her.

  4. Dersom du nylig har kjøpt hytta for en lavere salgssum enn taksten er basert på, kan dette være klagegrunnlag.

Du må sørge for god dokumentasjon som bilder og eventuelle salgsdokumenter. Det kan i noen tilfeller også være lurt å innhente egen takst som du kan legge ved klagen, tipser Fritzsønn.

Takserer alle på nytt i år

Dette er siste gang med gammel takst. For nå skal Oppdal kommune taksere alle eiendommer på nytt som gir ny takst for skatten i 2025.

Siden siste taksering i 2010 har det kommet til over 1000 hytter i Oppdal og flere hundre boliger. Siden 2010 har det kommet til over 1000 hytter i Oppdal og flere hundre boliger.

Det betyr befaring av totalt 8389 eiendommer i Oppdal, også av de boligene og hyttene som ble sjekket og taksert i 2010.

Det blir en kostbar taksering, Oppdal kommune skal bruke 5,5 millioner kroner på takseringen.

Men det kommer penger inn, i fjor betalte eiendomseiere i bygda inn 37 millioner kroner i eiendomsskatt.

Ny befaring

Det vil bli sendt melding til eier i god tid før eiendommen skal besiktiges for ny taksering.

De nye takstene vil danne grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt fra og med neste år; skatteåret 2025.