Tusen flere ledige trøndere det siste året. Her har ledigheten gått ned