– Den rentebanen som vi legger fram i dag, indikerer at renta kuttes for første gang i løpet av høsten – mest sannsynlig i september, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache da hun redegjorde rentebeslutningen og pengepolitiske vurderinger framover.

Renta ble besluttet holdt uendret på 4,5 prosent på torsdagens rentemøte.

Det har vært en del uenighet om når vi kan vete oss det første rentekuttet – i september eller desember.

Siden 1. januar 2022 har Norges Bank økt styringsrenten med 4,25 prosentpoeng fra rekordlave 0,25 prosent.

Norges Bank har satt opp styringsrenta 14 ganger siden klatringen startet.