Brønnøysundregistrene: Nytt foretak – Freddy Fiksdal