Her er tallene som viser hvordan Sentrumsbygg Oppdal AS gjorde det i 2023