Foretaksregisteret: Nytt foretak – Bunt Oppdal Stenkløv