Nytt kraftverk skal utnytte vann i Storlidalen to ganger