Aunelund Eiendom AS har fått skikk på de røde tallene