Ingrid Aurora flytter 20 meter – og åpner egen butikk

foto