Avviklingen av pelsdyrnæringen mye dyrere enn forutsatt

foto