Foreslår hvor 750 millioner skal brukes årlig de neste fire årene

foto