Lørdagens snittpris per kWh er 45,8 øre lavere enn fredag og 1,13 kroner lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen lørdag på 49,9 øre per kWh er mellom klokken 0 og 1 på natten. Den er 20,1 øre lavere enn fredag og 1,11 kroner lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 83,5 øre.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting lørdag, siden prisen aldri overstiger 70 øre.

Minsteprisen blir på 7,3 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.