Her er tallene som viser hvordan Spiren A/S gjorde det i 2023