Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten trolig holdes på dette nivået en god stund fremover, melder Norges Bank på sin nettside.

– Vår vurdering er at renten nå er tilstrekkelig høy for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache til Norges Banks nettside.

Siden 1. januar 2022 har Norges Bank økt styringsrenten med 4,25 prosentpoeng fra rekordlave 0,25 prosent.

Norges Bank har satt opp styringsrenta 14 ganger siden klatringen startet.

Tolv av økningene har funnet sted på Baches vakt. Da hun satte et tilsynelatende punktum før jul, ved å overraske alle med å sette opp renta til 4,5 prosent, bidro beslutningen til en nær umiddelbar styrking av kronekursen.

Norges Bank beskriver et litt variert bilde for økonomien i Norge fremover. Prisveksten er klart over målet, i følge Norges Bank, og den underliggende prisveksten har avtatt videre, men er fortsatt høy.

Arbeidsledigheten er lav, men veksten i økonomien er svak.

Både prisveksten og den økonomiske aktiviteten har vært om lag som anslått i forrige rapport. Kronen er sterkere enn lagt til grunn.

Utsiktene for norsk økonomi ser samlet sett ikke ut til å være vesentlig endret siden forrige rapport.

Kjøles ned

«Pengepolitikken virker innstrammende, og vi ser at økonomien kjøler seg ned. Samtidig har bedriftenes kostnader økt mye de siste årene, og fortsatt høy lønnsvekst og kronesvekkelsen gjennom fjoråret vil trolig bremse nedgangen i prisveksten. Det vil derfor trolig være behov for å holde renten oppe en god stund fremover. Etter hvert som prisveksten kommer ned og forholdene i økonomien tilsier det, kan vi begynne å sette renten ned igjen», skriver Norges Bank på sin nettside.

Det er usikkerhet om den videre utviklingen i norsk økonomi, mener Norges Bank. Dersom kostnadsveksten i bedriftene holder seg oppe, eller kronen igjen svekker seg, kan prisveksten holde seg høy lenger enn tidligere anslått, tror Norges Bank.

«Da er komiteen beredt til å heve renten igjen. Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller inflasjonen faller raskere, kan renten bli satt ned tidligere enn vi så for oss i desember», skriver Norges Bank.