Et aksjeselskap basert i Oppdal kommune slettes fra Foretaksregisteret