Brønnøysundregistrene: Nytt foretak – Company Valbergs