Etter seks år er dette en hjørnesteinsbedrift i grenda

foto