Skiløypa i Gjevilvassdalen

Striden står om denne veitraseen i Gjevilvassdalen skal brøytes for biltrafikk, eller om den skal benyttes som skiløype. Foto: Bjørn Andreassen