Alle som kjører mellom Oppdal og Trondheim har sett at det saltes ekstra mye fra Ulsberg mot Trondheim.

I går merket jeg at vi kjørte fra hvit og fin tørr vinterveg, der det var høy friksjon mellom dekk og veibane, og bilrekken holdt fartsgrensen.

Etter passering Ulsberg senket alle farten til langt under fartsgrensen. Temperatur minus 10 grader, salt og nysnø hadde skapt en glinsende svart overflate. I tillegg var det faktisk fuktighet i veibanen selv i så kaldt vær.

Dette er farlig fordi det lages våt vei med is under. Saltet tar varme fra veien for å smelte. Asfalten kjøles, men snøen senker temperaturen helt til saltet fryser ned i asfalten som blir svart og polert.

Saltet ødelegger bremser og mye annet på moderne biler. Dette øker bilkostnadene for alle som trenger bil, og dette får alle erfare på EU - kontroller.

Min erfaring er at det saltes i hovedsak for å spare penger. Skjær foran og salt bak krever jo kun én sjåfør. Penger styrer det meste i samfunnet, selv om begrepet «sikkerhetsmessige årsaker» misbrukes til stadighet.

Rapporten etter den voldsomme ulykken i Drivdalen med fire drepte, omtalte også feil dosering, som kombinert med uberegnelig friksjonskoeffisient gir slike dødsulykker. Hvor mye er utført av de foreslåtte tiltak i den omfattende rapporten ?  ( Luftfart er blitt ekstremt trygg. Dette fordi ulykkesrapporter alltid er brukt for å gjøre den tryggere. )

Odd Nyberg, siving